Högtrycksspolning av Avlopp

Spola avlopp med högtrycksspolning

Alla rör täpps igen förr eller senare. Vi utför Högtrycksspolning av avlopp, dagvattenledningar, samt dräneringsrör. Med hjälp av hetvatten och roterande munstycken blir rören som nya.

 

Vi spolar avlopp med högtryckspolning, men inte vilken som helst, utan genom att spola med lågt tryck flera gånger vilket minskar risken för korrosion och rostskador.
Slangen har ett roterande munstycken vilket ger en effektivare högtrycksspolning av avloppet. Du får ett högre vattenflöde och en längre livslängd på rören.

 

Med 24 timmars-jour för akuta utryckningar med våra spolbilar i Stockholm så kan du vara säker på att vi finns där när du behöver oss. Som enda företag i branschen ger vi garanti på alla arbeten, vi gör det för vi vet att vi kan det här med högtrycksspolning. Som privatperson har du möjlighet till ROT-avdrag för alla våra tjänster. Välkommen att ringa oss.

Leave a Reply