MILJÖ

Miljö & Kvalitetspolicy

SPOLIA arbetar i huvudsak med servicearbeten inom Avloppsbranschen till bostadsbolag, företag och privatpersoner m fl.

Våra åtaganden skall motsvara beställarnas behov, krav och förväntningar.

Genom ett kvalitetsstyrt lagarbete utför vi avtalade arbeten på ett godkänt sätt och inom överenskommen tid och överenskommet pris.

Arbetet kommer att utföras på ett ansvarsfullt sätt genom att vi skall följa rutiner och instruktioner.
Vi kommer att följa upp vårt arbete så att det ständigt förbättras.

Vi åtar oss att följa miljölagar, miljöförordningar och andra krav.

Vi skall planera vårt arbete för att förebygga de skadliga utsläppen och ta hand om vårt farliga avfall på ett miljöanpassat sätt.

Vi skall påverka våra leverantörer, entreprenörar och intressenter för att uppnå bättre kvalitet och miljö.

Leave a Reply