UNDERHÅLLSSPOLNING

HAR NI PLANER PÅ ATT SPOLA FASTIGHETEN?

Då har ni kommit rätt , vi anlitas ofta av Bostadsrättsföreningar som behöver hjälp med att underhålla avloppssystemet.

Som fastighetsägare vill du inte ha besvär med avloppet. Genom att sköta om avloppssystemet med ett långsiktigt och planerat underhåll säkerställs  funktionen och risken för akuta stopp elimineras. Fördelen med ett planerat underhåll är att eventuella fel och brister i rören kan upptäckas och åtgärdas i tid.

Vi är ett väletablerat spolföretag med lång erfarenhet av underhållsspolning , rensning och rörinspektion. Vårt fokus är att alltid leverera högsta kvalitet, all personal är utbildad och certifierad inom sitt område. Vi har kapacitet att sköta all service för både små och stora avloppssystem i fastigheter.

Avloppssystem som är 30 år eller äldre är överrepresenterade i statistiken och står för nästan 60% av alla rapporterade vattenskador. Upp till 80% av dessa skador beror på korrosion i rören. Genom Rörinspektion tar vi reda på rörstatusen i er fastighet och åtgärdar eventuella brister.

Leave a Reply