VÅR METOD

Vår metod – Högtrycksspolning med hetvatten

I många sammanhang byts stickledningar och så kallade stammar i VA-system ut på helt felaktiga grunder. Till kostnader som är enorma!
Helt naturligt är gamla och flitigt använda avloppsrör ofta fyllda med slam och avlagringar. Vanligtvis byts hela systemet ut – utan grundlig teknisk undersökning eller sökande efter alternativa lösningar. Våra erfarenheter säger att gjutjärnsrör av normal kvalitet slits ned ca 1 mm på 50 år. Att rören är hårt angripna av rost utvändigt bedöms ofta felaktigt vara orsaken till stopp. Utvändig rost orsakas av gjutfel, temperaturväxlingar och kondens. Detta påverkar vanligtvis varken kvaliteten eller hållbarheten i ett avloppssystem.

Vid rensning av hela avloppssystem i fastigheter med högtrycksspolning med rent vatten och kontrollerat högt tryck blir rören helt rena igen.

Effekten blir att du når samma genomströmningsvärden som när rören var nya, samtidigt som du förlänger driftstiden med flera 10-tals år!

Leave a Reply